Bildiri Gönderimi

ÖZET BİLDİRİ GÖNDERME

Her katılımcı başvurusunda İngilizce veya Türkçe bir bildiri özeti (en fazla 300 kelime/2000 karakter) sunmalıdır.

Özet bildiriler sadece Microsoft’un bir hizmeti olan CMT online gönderim sistemi üzerinden gönderilmelidir. https://cmt3.research.microsoft.com/BBS2016 adresine kayıt olarak CMT sistemi üzerinden özet bildirilerinizi gönderebilirsiniz.

 

CMT sistemiyle ilgili bir sorun yaşamanız durumunda sorununuzu  blueblacksea2016@marmara.edu.tr    ileterek teknik destek alabilirsiniz.  

Özet bildiri son gönderim tarihi 5 Ekim 2016’dır.  Faks, posta ya da e-mail ile iletilen ve bu tarihten sonra gönderilen bildiriler program ve yayın için değerlendirilmeyecektir.

Özet bildirileri kabul edilen katılımcılar 1 Kasım 2016 tarihinde bilgilendirileceklerdir.

Katılımcılar Türkçe ya da İngilizce sunumlar ile katılabilirler. Kongre boyunca Türkçe-İngilizce simültane çeviri hizmeti sağlanacaktır.
 

TAM METİN BİLDİRİ GÖNDERME

 Bildiriler word dosyası (.doc) olarak e-posta ile blueblacksea2016@marmara.edu.tr adresine gönderilmelidir.

 Bilgisayar ortamında gönderilmeyen tam metin bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Tam metinlerin gönderilmesi zorunlu değildir. Tam metni gönderilen makaleler konferans sonrası ISBN'li E-Book olarak  yayımlanacaktır.

TAM METİN BİLDİRİ GÖNDERME KURALLARI

1. Bildiriler İngilizce ve Türkçe olarak sunulabilir.

2. Bildiriler A4 (210x297 mm) kağıdı ölçüsünde, 1.5 aralık, iki yana yaslanmış, 12 punto Times New Roman olarak yazılmalıdır.

3. Kenar ölçüleri soldan 4 cm, sağdan 2 cm ve de yukarıdan ve aşağıdan 3 cm olarak ayarlanmalıdır.

4. Bildiri başlığı tek aralık, ortalanmış, 14 punto kalın, tümü büyük harf ve Times New Roman olarak yazılmalıdır.

5. Bildiri tek aralık, iki yana yaslanmış, 12 punto ve Times New Roman olarak hazırlanmış 200 kelimeyi geçmeyen bir özet içermelidir.

6. Bildirinin en başında yazar(lar)ın adı ve soyadı ile iletişim bilgilerini içeren bir kapak sayfası olmalıdır.

7. Türkçe sunulan bildirilerde, bildirinin en sonunda 500 kelimeyi geçmeyen bir İngilizce özet verilmelidir.

8. Tam metin bildiriler; tablolar, şekiller, özet ve kaynakça dahil (kapak sayfası hariç) 20 sayfayı geçmemelidir.

9. Kaynak gösterimi için “Chicago Manual of Style 16th Edition” (Chicago Stil El Kitabı 16. Baskı) kullanılmalıdır. (Bkz. https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/717/01/ )

 


Bu sayfa V. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi: Karadeniz'in Politik Ekonomisi tarafından en son 06.09.2016 10:20:42 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM