Bildiri Çağrı Metni

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ

KARADENİZ’İN POLİTİK EKONOMİSİ VE BÖLGESEL GÜVENLİK


12-13 Aralık 2016

Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi

Anadolu Hisarı Kampüsü, İstanbul

 

Kongre Çağrısı

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ 12-13 Aralık 2016 tarihlerinde Marmara Üniversitesi ev sahipliğinde ve Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü ve BİLGESAM Stratejik Araştırmalar Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilecektir.

Bu yıl ana teması “KARADENİZ’İN POLİTİK EKONOMİSİ VE BÖLGESEL GÜVENLİK” olarak belirlenen kongre, Karadeniz hinterlandı içerisinde politik ekonomi ve bölgesel güvenliğin her yönüyle derinlemesine tartışılacağı bir platform sunmayı amaçlamaktadır.

Avrasya’nın tam merkezinde yer alan Karadeniz bölgesi yüzyıllardan bu yana küresel gelişmeler açısından stratejik bölgelerden biri olmuştur. Fakat özellikle son yıllarda ortaya çıkan gelişmeler dikkate alındığında Karadeniz havzası tarihte hiç olmadığı kadar dinamik ve karmaşık bir dönemden geçmektedir. Küresel aktörlerin “Yeni Soğuk Savaş” söylemi içerisinde şekillenen politikaları, bölgenin toplumsal ve siyasal dinamiklerinin sarsıcı bir şekilde değişmesi, birkaç yıl öncesine kadar ümit vadeden mevcut işbirliği yapı ve kurumlarının giderek işlevsizleşmesi, komşu ülkeler arası yayılan ve yaygınlaşan sorunlar ile ortaya çıkan yeni eko-politik ve jeo-politik çok yönlü ve çok boyutlu bir şekilde yeniden ele alınmalıdır. Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan ve her yıl önemli akademik/politik bulgulara kaynaklık eden Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi, hem araştırmacı ve akademisyenleri hem de politika yapıcı ve uygulayıcıları bir araya getiren bir forum olarak bölgenin bu yeni dinamiklerinin etkin bir şekilde analiz edilmesini, bölgesel sorunların tartışılmasını, iş birliği imkanlarının geliştirilmesi ve derinleştirilip güven artırıcı bir diyalog forumu oluşturulmasını amaçlamaktadır.

5. Mavi Karadeniz Kongresi, Karadeniz Havzası üzerine çalışan akademisyenlerin, araştırmacıların, doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin, yerel ve merkezi yönetimlerde çalışan uzmanlar ile iş dünyası temsilcilerinin siyaset, ekonomi ve güvenlik temalı çalışmaları/sunumları ile katılımlarına açıktır. 

Konferans kapsamındaki bütün sunumlar Bildiri Özet Kitabı’nda basılacak ve Bildiri Özet Kitabı tüm katılımcılara verilecektir. Tüm Tam Metin Bildiriler ise konferans sonrası ISBNL’li bir E-Kitap olarak yayınlanacaktır. Ayrıca seçilen tam metin bildirilerden bazıları dergi yazım kurallarına uygun düzenlenmek kaydıyla Uluslararası İlişkiler alan indeksli Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisinde bir özel sayı içerisinde yayınlanacaktır.

Konferans Başlıkları

Karadeniz Havzası’nda politik ekonomi ve güvenliğin farklı boyutlarının ele alınacağı kongreye, aşağıda listelenen başlıklar dışında siyaset, ekonomi, ve de diğer sosyal bilimler ile bağlantılı disiplinlerdeki çalışmalar katılabilir.

Teoriden Pratiğe Karadeniz’de Bölgeselcilik ve Bölgeselleşme

Genişletilmiş Karadeniz Havzasında bölgesel gelişmeler

Karadeniz’de bölgeselleşme, geçmişi, bugünü, yarını

Bölgesel İşbirlikleri

Avrupa’nın Yeni Komşuluk Politikaları

Karadeniz’de Bölgeselcilik Yaklaşımları

Bölgeyi Etkileyen Uluslararası Entegrasyonlar

Uluslararası Finans ve Ekonomik Krizlerin Etkileri

Karadeniz’de Kalkınma Açısından Stratejik Fırsatlar ve Zorluklar

Finansal Kurumlar ve Küresel Finansal Gelişmeler

Karadeniz’de Politik İstikrarsızlar ve bunların Bölgesel ve Ulusal Ekonomilere Etkileri

Küresel Kriz ve Bölge Ülkelerine Etkileri

Avrasya Politik Ekonomik Yapı ve 21. Yy. Sorunları

Karadeniz’de Kalkınma, Ticaret ve İş Sektörü

Bölgesel Ticaretin Dünü, Bugünü ve Yarını

Küresel ve Bölgesel İş Sektörü Dinamikleri

Yeni Eko-politik ve Jeo-ekonomide Karadeniz’de Güvenlik

Yeni ve Eski Jeopolitik yaklaşımlar, aktörler

Kırım Sonrası Karadeniz’de Değişen Jeopolitik ve Stratejiler

Bölge Ülkelerinin Değişen Askeri Yapıları ve Doktrinleri

Terörizm ve Terörle Mücadele

Küresel Güvenlik, Karadeniz-Kafkas Jeopolitiği ve Ekonomik Açılımlar

NATO ile ilişkiler ve NATO’nun Genişlemesi

Silahlanma, Nükleer Silahlar, Füze Savunma Sistemleri ve Yeni Caydırıcılık

Çin, ABD, Rusya ve diğer Büyük Güçlerin Avrasya Politikaları

Bölgesel Güçler ve Bölgesel Güvenlik

Karadeniz’de Deniz ve Çevre ve İnsani Güvenlik

Karadeniz Havzasında Sınır aşan Çevresel Sorunlar

Karadeniz’de Deniz Güvenliği ve Boğazlar Rejimi

Karadeniz’de İnsani Güvenlik ve Göç-Göçmenler

Enerji ve Enerji Güvenliği

Enerji İhraç Eden Ülkelerin Birlik Stratejileri

Enerji Şirketleri ve Uluslararası İlişkiler

Devletlerin Enerji Tedarik Stratejileri ve Karadeniz’de Komşuluk İlişkileri

Enerji Bağımlılığı ve Dış Politika

Enerji Taşımacılığı ve Boru Hatları

Karadeniz Havzasının Hidro-jeopolitiği

Karadeniz’de Çatışma/Çatışma Çözümleri ve Diplomasi

Karadeniz’de bölgesel krizler ve Kriz Yönetimi

Karadeniz’de Diplomatik İnisiyatifler

Çatışma çözümleri ve Arabuluculuk

Kongre katılımcılar ve dinleyiciler için ücretsizdir!!!

 


Bu sayfa V. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi: Karadeniz'in Politik Ekonomisi tarafından en son 20.06.2016 15:48:55 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM